The display is blank

Keyboard powers up but display is blank. Is it fixable?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe