The tablet screen is white

How can I fix it knowing that the device has been off since 2012

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe