Lock button is not working

I drop my phone but lock button is not working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe