Ga door naar hoofdinhoud

Model A1136 / 30, 60, or 80 GB hard drive / black or white plastic front

793 Vragen Bekijk alle

Hard reset, quick fix?

Does a hard reset wipe the hard drive?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

No. A reset reinitializes all of the electronics, but doesn't change the contents of the hard drive.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

ok, here goes!

thanks

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ellis Dee zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 10