Ga door naar hoofdinhoud

Pin disabled also fingerprint disable too

Sign in pin is disable fingerprint didn't work properly

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

So you're unable to set the PIN and register a fingerprint?

What have you tried to fix it?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Birhanu Getachew zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 11