Ga door naar hoofdinhoud

All screwdrivers manufactured by iFixit and sold on iFixit.com

22 Vragen Bekijk alle

Spinning top fell off from 1/4" driver. How to repair?

Hi,

The spinning top of my 1/4" driver fell off. The screw is still inside the handle under the bearing. I haven't found a guide on how to repair this.

Block Image

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

3 Antwoorden

Block Image

Just got my manta set, i have this problem too. Seems like New batch has problems.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Block Image

mine came like this

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

I have the same issue but mine is Built slightly different. It looks like it just needs screwed together with a drop of thread locker but the bearing prevents me from tightening it.

Block Image

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kevin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 41

Altijd: 310