Why sliding doors don’t operate mechanically?

Neither sliding door is motorized. Can not be opened via the switch on the dashboard.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe