network,internet and connection

  • doesn't display network but detects simcard
Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe