Ga door naar hoofdinhoud

Model A1419 / Late 2012 / 2.9 & 3.2 GHz Core i5 or 3.4 GHz Core i7 Processor, ID iMac13,2

330 Vragen Bekijk alle

Unfortunately, I did not pay attention disconnecting the cable!

Unfortunately, I did not pay close attention when disconnecting the headphone jack cable from the logic board.

Now I cannot determine how to reconnect the cable. Help.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Review Step 50 in this guide iMac Intel 27" EMC 2546 Vervanging van het moederbord

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ron Owens zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 8