I get an error message on the keyboard even though my keyboard is perf

===

How to solve the problem ===

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe