Ga door naar hoofdinhoud

Why does my speaker stop playing lower volume sounds? (JBL Essential)

The sound and connection work perfectly, but when I turn the volume to around 10-20, it stops working until I turn the volume back up again.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Nevermind, I just had to turn the speaker volume down a lot and use my PC volume to adjust it however I wanted it to be

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Festivius zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 72