Error Code 02 for Resmart Auto CPAP

Getting error Code 02 and 03 for Resmart auto CPAP machine pointing to a bad motor. Is this replaceable?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe