static on dropped handset Siemens 5455

I dropped my Siemens 5455 handset and now I have static on that phone-how can I fix this?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe