Ga door naar hoofdinhoud

Where is the write-protect screw?

The write-protect screw is located near the main processor on the logic board.

Block Image

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

This is mostly the same through out the HP chromebook 11 series.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Off-brand Bob the builder zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 109