Ga door naar hoofdinhoud

The TCL 30 XE 5G is a smartphone produced by TCL Communication, a Chinese electronics company. It was first released in 2021.

4 Vragen Bekijk alle

My phone screenstays black when turned on

my phone recently died when i turned it back on the screen didnt come on thre phone is on due to the abilitty to take calls

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

my phone died and when i turned it back on the screen was just white and black and i couldn't touch no buttons

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dave Whit zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 122