Ga door naar hoofdinhoud

The Dell Dimension 2400 is a desktop computer released in 2003 with a traditional box "tower" form factor and a black exterior. It is the last machine from the Dimension 2xxx series and is equipped with a Celeron or Pentium 4 processor.

13 Vragen Bekijk alle

How can I reset my log-on password

How can I reset my log-on password on my Dell Dimension 2350? My existing one is lost. I'm running XP Professional. The "administrator" method and Command prompt method do not work.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

See this: https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Rick Ruggieri zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 53