height adjustment will not lock

the height adjust lever for my 6 -1/2 circular batter saw will not lock. it is falling apart. how do I fix??

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe