Ga door naar hoofdinhoud

All-in-one indoor security device released in 2015. The Canary CAN100USBK is a Wi-Fi enabled 1080p camera that comes with a 90 decibel siren.

3 Vragen Bekijk alle

How to change the battery

Nothing happens when I plug in my Canary. So I'm assuming I need a new battery. How do I go about doing this?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Did you disassemble it to find the battery? Some guides are here.

Canary CAN100USBK

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Deena Bolain zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 29

Altijd: 152