Ga door naar hoofdinhoud

Repair information for the 6th generation iPod nano. Released in September of 2010. Model Number: A1366.

175 Vragen Bekijk alle

My iPod does not charge electricity?

My Ipod does not charge electricity, it does not turn on. Which may be due?My Ipod does not charge electricity, it does not turn on. Which may be due?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hey, Manuel

The issue is likely that your IPod's battery is improperly connected or just doesn't work properly. I would suggest making sure the battery is properly seated and all connections are proper. If it still doesn't work, try replacing the battery.

Pages of Interest:

iPod Nano Gen 6 IFixit Page

iPod Nano 6th Generation Batteries

iPod Nano Gen 6 Wikipedia Page

iPod Nano Technical Specifications

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

manel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 25