Ga door naar hoofdinhoud

Any chance to repair this exterior door?

Hi there, please let me know if there is any chance I can do something with this door? If not, should I buy a new one?

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hey, Roman

You could put some kind of sealer in the door crack and that might provide a fix. Eventually you'll need to replace that door, but you can seal/cover the crack in the mean time.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

roman.petruchyk zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 5

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 114