Cpap turns off within seconds of starting

My cpap turns off after started

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe