Nikon 1 J4 lcd screen

Is the replacement of the lcd screen on the nikon 1 J4 the same as for the J3

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe