Colorie meter ci not setting zero

My colorie meter not settig zero nor giving results

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe