Ga door naar hoofdinhoud

HP's expandable, RPN-based graphing calculator. Manufactured from 1990 until 2003.

22 Vragen Bekijk alle

How are batteries exchanged?

How are batteries installed?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

I found a copy of the user manual. Check page 441 for the beginning of the "Changing Batteries" section.

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

John Parks zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 19