Ps3 shuts off by itself after 5 mins

My ps3 shuts off by itself after 5 mins after turning it on without any sound

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe