Ga door naar hoofdinhoud

The ScanSnap iX500 provides PC and Mac users with an effective way to greatly reduce paper clutter, storage space, and security risks associated with unmanaged paperwork at home or the office.

3 Vragen Bekijk alle

Why is my ScanSnap not turning on?

Why is my ScanSnap not turning on?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Ensure your scanner's power cord and a working electrical outlet are securely connected to the scanner. Make sure the electrical outlet works. Test it by plugging in another electrical device and turning it on if necessary.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Addison zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 98