Ga door naar hoofdinhoud

Repair and service information related to the Respironics REMstar Plus M Series CPAP machine. Also included with C-Flex functionality.

3 Vragen Bekijk alle

After unplugging my machine it won’t come back on, just beeps

My cpap won’t come on and it just beeps with the three lights flashing.

I unplugged it and now it won’t work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Is it possible you may have removed the card? If so, it may have been put back in backwards. The card goes in with the printed side outward and the gold contact portion goes in first.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mike Kirchner zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 432