My Honda Accord Is jurking when put in reverse and drive and my D4 is

Why is my Honda Accord shifting hard in first and reverse and drive in my D4 blinking

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe