Paper jam with no paper

Keeps saying error code 1300 paper jam and there’s no paper

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe