Why is update this device?

  1. Why is Galaxy Grand update this device ?
  2. Why is my device stacking ?
Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1

1 Opmerking:

what do you mean by why did galaxy grand update this device?

did you mean why did my galaxy grand update?

door

Voeg een opmerking toe