Ga door naar hoofdinhoud

The 6th-generation Surface Pro, released in October 2018. Available in platinum and black. Model number: 1796.

33 Vragen Bekijk alle

How to download Chinese software on my surface pro 6

I just bought the i2c i6s programmer for phone repair. and while thats great, I am unable to download the software from china that is used on a computer to program iPhone data. ive tried on multiple platforms and computers but every time I click download it says in Chinese letters "error

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Try emailing the software company and ask them.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Aiden Zell zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 51