Ga door naar hoofdinhoud

Brief one or two sentences with identification info. Example: Released June 2009, identified by model number A1303.

16 Vragen Bekijk alle

Power Button doesn’t turn on when pressed

Hello, lately it seems like my JBL BoomBox’s power button isn’t automatically turning on once pressed. It takes a few tries with different pressure levels.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

Are you able to disassemble it enough to access the motherboard?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I did disassemble it. I found the problem but idk what the little grey piece name is.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Evonne Pabon zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 381