samsung M01 hang logo problem

samsung M01 hang logo problem

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2

1 Opmerking:

Down have black screen but up screen working touch working I restart it repair

door

Voeg een opmerking toe