Ga door naar hoofdinhoud

Repair and disassembly information for Samsung's S22 Ultra smartphone, released in February 2022.

65 Vragen Bekijk alle

Why is the lower part of my screen is going dark sometimes

When my screen is normal and I'm looking at a darker image a think greenish line appears but when I look at a brighter image the entire part under the line goes dark. Photos attached below

Block Image

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

The screen has been damaged, see the black blob on the right of the line on the first photo? You're looking at a new screen I'm afraid.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

2 opmerkingen:

If I change the screen will the fingerprint thing still work?

door

No reason why it shouldn't as long as you're careful with it.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Vladimir Jacquin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 16

Afgelopen 30 dagen: 54

Altijd: 1,098