Ga door naar hoofdinhoud

How do I get out 0f fastboot mode

how do i get outof fastboot mode

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Press the power button and hold it till it turns off. The reboot it. If it is rebooting into Fastboot, you need to reflash all system files.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

carol seal zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 137