Handset screen says “initial” and will not charge new battery

Handset screen says “initial “ and will not charge new battery

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe