Ga door naar hoofdinhoud

The Backbone One is a mobile game controller for the iPhone. It was released in October, 2020.

7 Vragen Bekijk alle

My right thumb stick came off. Where can I get a new one?

My right thumb stick came off & I’m sad because I love my back bone. Can it be replaced?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

If you still have a warranty on your backbone, go to the link below and submit a request for a new one.

https://help.playbackbone.com/hc/en-us/r...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Andrew Jarmon zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 29

Altijd: 67