not registerd on network

the sim card no service and massege com " not registerd on network"

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe