Replacing the dead battery cells

How can we replace the dead battery cells in the powerbank?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Is the power bank already opened?

door

Voeg een opmerking toe