Ga door naar hoofdinhoud

4th generation of BMW's popular 3 Series line of sedans and coupes.

26 Vragen Bekijk alle

Why won’t the windshield washer sprays work?

Why won’t the windshield washer fluid work? It ran out, was replaced.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Probably air in the pipes.

Try running the pump longer to get fluid through.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Louise Simrell zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 37