Mercedes c300 w205 sound not working

the sound is not working and the volume not work

The volume does not appear on the screen when I try to change, and the sound does not work in any mode, bluetooth, radio, aux

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe