The charging is going up50℅and down30, 20,40℅

The charging is going up50℅and down30, 20,40℅

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe