My psp go screen turns black then off while playing games

PSP GO screen turn black while playing games

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe