My pre-lit tree lights have changed from warm to cool!

My pre-lit tree has warm white lights. The top strand changed last night to a cool white (blue undertones). ????

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe