ferroli moderna 32c red flashing light and error codes

ferroli moderna 32c, flashing red light

a01 and d3 error codes

turns on, temp goes up slightly then error codes show

how to solve this

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe