Is there a way you can fix a broken screen

my computer broke pls someone

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe