Not taking any photos

Not taking photos even with new battery and new film cartridge

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe