A and b button not working after replacing

I replaced my a and b buttons and now the buttons don't work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe