Smart view not connect

When I connect the phone to the screen, it does not connect and the screen does not appear on the phone list

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe