Ga door naar hoofdinhoud

My phone not vibrate

My phone's vibration is not working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

4 Antwoorden

Check your settings and make sure it's turned on and if it's turned on and it still doesn't work you can replace the vibration piece. What make and model of phone is it?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

My phone is not working

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

My phone is not open

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

My Phone Is Not Vibrating

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

JAYPAL VALA zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 3

Afgelopen 7 dagen: 18

Afgelopen 30 dagen: 117

Altijd: 521